Followers

Wednesday, October 12, 2011

Sultan Brunei: Segerakan Laksana Hukum AllahBandar Seri Begawan - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah supaya pelaksanaan kedua-dua Sistem Perundangan dan Kehakiman Syarak dan Sivil secara seiiring, disegerakan.

"Jangan berlambat-lambat dan rebutlah kurnia hidayah itu dengan langkah positif bukan di tunggu lama-lama sampai makanan jadi bangas."

"Apakah lagi yang akan ditunggu, bangunan mahkamah sudah ada tersergam megah, orang-orang pandai pun sudah ramai dan negara juga sudah merdeka. Hendak ditunggu apa lagi. Hakim-hakim syarie sudah ramai diketuai oleh ketua hakim syarie."

Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian semasa berkenan mengurniakan titah di Mesyuarat Khas Majlis Agama Islam hari ini.

Titah Baginda, mereka itu semuanya berkelulusan belaka, berbanding dengan era 50an membawa kepada 60an dahulu. Pehin-pehin khatib pun turut jadi Hakim atau pengapit Hakim.

"Beta pernah menyebut tentang penubuhan Mahkamah Syariah sehingga ke tahap yang setinggi-tingginya bagi menangani bukan saja pentadbiran undang-undang keluarga malahan juga jika yang sesuai dan munasabah akan juga mengendalikan kanun jenayah Islam atau Islamic Criminal Act, titah bertarikh 15 Julai 1996 bersempena hari keputeraan Beta yang ke 50 tahun.

"Pada ketika itu fokus orang sangatlah tertumpu pada ungkapan ketika yang sesuai dan munasabah. Lalu macam-macam jangka masa yang disebut seperti ada 10 tahun ada 8 tahun dan seumpamanya," tambah Baginda.

Baginda seterusnya menekankan, sekarang sudah 15 tahun titah itu berlalu tetapi masih saja ada lagi orang yang terus menyebut belum bersedia, belum mampu, masih banyak perkara yang perlu dibuat, persediaan belum cukup masih memerlukan tempoh masa seperti lapan atau lima tahun lagi dan sebaginya.

Nanti apabila sudah cukup lapan atau lima tahun itu tegas Baginda, akan ada pula orang yang akan terus menyebut supaya di tunggu pula lapan atau lima tahun lagi.

"Jadi kalau beginilah keadaan sampai bilakah ia akan berakhir tempoh-tempoh itu untuk disebut. Adakah kita masih saja melihat diri kita ini sama seperti di era 50an atau 60an dahulu.

"Apakah kita lupa bahawa, kita telah pun meminjam sampai sekarang tenaga pakar undang-udang daripada luar semenjak sekian lamanya, berapa lama? 20 tahun," tegas Baginda.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya mem-persoalkan; "Tidak bolehkan dalam jangka masa selama itu kita menyelesaikan satu akta jenayah syariah.

"Beta tetap yakin jika kita mahu undang-undang Allah ini tidak mustahil untuk dapat dilaksanakan. Jadi kalau belum mampu semua, buatlah mana-mana yang patut didahulukan yang dianggap kita sudah mampu.

"Misalnya, kita ambil sebagai contoh meminum minuman yang memabukkan, jika ini mudah dan boleh dijalankan maka jalankan lah ia dahulu tak perlu tunggu hingga 100 peratus lengkap.

"Mana-mana orang yang meminum arak atau sebarang minuman yang memabukkan jika ada cukup bukti syarak itu disabit kesalahan mengapakan tidak dijalankan hukum hukuman Allah ini dan jika tidak mencukupi atau ada halangan untuk dihukum dengan hukuman syarak itu sedang kes itu masih boleh dikaitkan dengan kes asal maka barulah dihukum dengan takzir atau seumpama takzir.

"Hukuman bagi yang pertama atau yang kedua ini akan menurut timbangan syarak," titah Baginda lagi.

Tidakkah nampak jika kes ini ditangani secara syarak atau seumpama takzir, maka perlu untuk kita dapat membetulkan bentuk dan cara sebatan yang dipakai selama ini akan terbuka luas.

Ada pun sebatan yang dipakai masa ini boleh memengsankan orang walau baru dua, tiga kali sebatan saja berbanding dengan sebatan cara Islam tidaklah mungkin sampai begitu.

Bukankah kalau kita cepat-cepat menjalankan undang-undang syarak ini, kita akan lebih tepat pula dapat menggantikan hukuman yang tidak betul itu dengan hukuman Allah yang penuh dengan rahmat bukan hukuman manusia.

Kalau kita lama-lama juga menunggu, bukankan ini sama ertinya kita seperti saja bersetuju dengan hukuman yang tidak adil itu yang menimpa penderitaan melebihi daripada yang sepatutnya.

Beta yakin, kalau mampu melaksananya, cuma mana aktanya? Kalau orang kata sudah ada, mengapa ia ditahan-tahan, tidak di bincang dan diputuskan segera.

sumber...Courtesy of Media Permata